1. Wbu­do­wa­na skór­ka z ser­wi­su Live­Jo­ur­nal.

2. Wbu­do­wa­na i zmo­dy­fi­ko­wa­na skór­ka z ser­wi­su Blog­spot z wła­snym tłem.

3. Sim­ple­Jo­an­na – zako­do­wa­na od zera skór­ka do WordPressa.

4. Sim­ple­Jo­an­na – wer­sja dru­ga (obec­nie używana).

4.0. Nowa wer­sja stro­ny uru­cho­mio­na 7 paź­dzier­ni­ka 2019.

4.0.1. Wpro­wa­dza­ne na bie­żą­co popraw­ki i ulepszenia.

4.0.2. Kolej­ne poprawki:

 • rozpoczęto właściwe wersjonowanie kodu oraz notowanie wprowadzanych zmian,
 • poprawiono wyświetlanie Loadera strony
 • poprawiono działanie i wyświetlanie przycisku hamburger menu
 • poprawiono działanie i wyświetlanie bocznego menu
 • ulepszono i zoptymalizowano shortcody,
 • automatyczne wyświetlanie wersji kodu w stopce strony,
 • inne, drobne poprawki oraz optymalizacja kodu.

4.0.3. Zmia­ny w komentarzach:

 • usunięto wtyczkę Super Socializer i wszystkie elementy z nią związane (PHP, SCSS),
 • zoptymalizowano wyświetlanie wtyczki Disqus (SCSS).

Pozo­sta­łe modyfikacje:

 • w kodzie strony zmieniono do_shortcode na apply_shortcodes.

4.0.4. [czer­wiec 2020] Opty­ma­li­za­cja obra­zów (głów­nie minia­tu­rek wpisów):

 • background-image wyświetla teraz plik w formacie WEBP zamiast JPEG lub PNG,
 • w plikach content-post oraz content-postList usunięto DIV.postThumbnailLinks – zamiast niego bezpośrednie linki do różnych rozmiarów miniaturek (niezbędne do działania skryptu wstawiającego odpowiedni rozmiar obrazu do background-image) zostały przeniesione do atrybutu data-thumbnail elementu .postThumbnail,
 • miniatury w YARPP również wyświetlają się teraz w WEBP,
 • poprawiono rozmiar miniaturek na stronach z kategoriami, tagami oraz wyszukiwaniem,
 • we wtyczce LiteSpeed Cache uruchomiono LQIP.

Pozo­sta­łe modyfikacje:

 • wbudowaną do skórki bibliotekę jQuery zastąpiono pluginem jQuery Updater, który globalnie zmienia używaną przez WordPress wersję jQuery na najnowszą,
 • inne, drobne poprawki.

Dodat­ko­we pra­ce administracyjne:

 • naprawiono działanie wtyczki Responsive Lightbox & Gallery,
 • usprawniono działanie wtyczki LiteSpeed Cache.

4.0.5. [sier­pień 2020]:

4.0.6. [listo­pad 2020]:

 • w wybranych kategoriach zmieniono wyświetlanie wpisów na chronologiczne (od najstarszych do najnowszych),
 • rezygnacja ze skryptu lity (ze względu na to, że nie wszystko wyświetla się w nim poprawnie, a dodatkowo od jakiegoś czasu przeglądarki blokują automatyczne odtwarzanie filmów na stronie),
 • dodano wtyczkę Podcast Player oraz CSS, który zmieniał jej wygląd,
 • poprawiono błąd przy wyświetlaniu # w Spisie Treści wpisów.

4.0.7. [marzec 2021]:

 • dodano shortcode audioDyrdymaly, który dodaje embed code do Audio Dyrdymała oraz nową klasę CSS – audio,
 • dodano shortcode yt, który dodaje embed code z wideo z YouTube, w div.video i z komentarzem z odnotowanym tytułem filmu (na wypadek, jakby ten zniknął z sieci),
 • dodano shortcode postFooter, który w widgecie pod wpisem wyświetla baner z losowym komunikatem (jak komentować anonimowo, dołącz do grupy na Facebooku),
 • poprawiono stronę z wynikami wyszukiwania (modyfikacja kodu wyświetlanego przez Relevanssi),