Sil­nik stro­ny: Word­Press

Kodo­wa­nie: HTML5, Sass, Java­Script 6 (z jQu­ery 3), PHP (z funk­cja­mi Word­Press)

Kom­pi­lo­wa­nie i kom­pre­sja kodu: Babel, Java­Script Mini­fier, WP-SCSS

Edy­tor: Code­any­whe­re

Hosting stro­ny: zen​box​.pl


Infor­ma­cje doty­czą­ce zmian w kodzie stro­ny

Kro­je pisma:

 • Sarala (Google Fonts) – główny, bezszeryfowy krój na stronie, użyty między innymi tutaj oraz na ekranie ładowania
 • Spectral (Google Fonts) – krój szeryfowy, używany w treści wpisów na blogu
 • Exo 2 (Google Fonts) – dodatkowy krój bezszeryfowy, wykorzystywany między innymi we wstępach do wpisów na blogu
 • IcoFont – font z symbolami, wykorzystany w ikonkach interfejsu bloga

Sty­le CSS innych auto­rów:

Skryp­ty innych auto­rów:

 • jQuery – biblioteka ułatwiająca tworzenie JavaScript
 • JavaScript Cookie – generuje pliki cookie zapamiętujące ustawienia wersji kolorystycznej strony
 • in-view.js – wykorzystywany do sprawdzania, czy pewne elementy strony są widoczne na ekranie
 • clipboard.js – umożliwia kopiowanie linków bezpośrednich (#) do schowka

Skrypt poka­zu­ją­cy Spis Tre­ści we wpi­sach na blo­gu (widocz­ny w bocz­nej kolum­nie), napi­sa­ny na pod­sta­wie:

Wtycz­ki do Word­Pres­sa:

 • Category and Taxonomy Image – dodaje i wyświetla obraz ilustrujący niektóre kategorie
 • Custom Twitter Feeds – pokazuje wpisy na Twitterze w bocznej kolumnie
 • Humans TXT – generuje plik humans.txt
 • LiteSpeed Cache – generuje cache strony (a dodatkowo kompresuje pliki CSS i JS)
 • Reading Time WP – informuje o przewidywanym czasie czytania wpisu na blogu
 • Relevanssi – zastępuje standardową wyszukiwarkę na stronie (generuje bardziej adekwatne wyniki wyszukiwania)
 • Responsive Lightbox & Gallery – po kliknięciu w obraz, wyświetla jego powiększoną wersję w lightboxie
 • Smash Balloon Social Photo Feed – pokazuje zdjęcia z Instagrama w bocznej kolumnie
 • Super Socializer – umożliwia komentowanie wpisów jednocześnie za pomocą Disqus i Facebooka
 • WP Statistics – tworzy statystykę odwiedzin bloga
 • WP Subtitle – umożliwia dodawanie do wpisów podtytułów
 • WP-SCSS – konwertuje pliki SCSS do formatu CSS (wtyczka jest uruchamiana tylko w przypadku zmian w kodzie strony)
 • wp-Typography – dzieli wyrazy we wpisach oraz na inne sposoby wpływa na lepszą typografię tekstu
 • Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) – pokazuje polecane Dyrdymały w stopce każdego wpisu
 • Yoast SEO – generuje tytuły, opisy i miniaturki wpisów na blogu, wyświetlane w wyszukiwarkach i serwisach społecznościowych