Luka

Mówią, że twój dom jest tam, gdzie twój pies. Mój dom umarł nie­ca­ły mie­siąc przed moimi 18-tymi uro­dzi­na­mi. Ale odzy­ska­łam go rok póź­niej, w maju. A dzi­siaj stra­ci­łam ponownie.

Żegnaj, Luka.

Psie Sucharki

źródło grafiki: Psie Sucharki

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej wer­sji blo­ga. Został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmodyfikowany.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz prze­czy­tać tutaj.